Kiemelt témák

A kyr Hatalmasokról

- bár csak munkaanyag, ha már a fórumra kikerült, itt is itt a helye -


Az Ötödkor Hatalmasai alapvetően többféle filozófiai irányzatot követtek. Ez közül négy markánsan különválasztható és érthető a kyr történelem tükrében: azaz egy fő és három elágazása, amely egyfajta fejlődési ívet is megrajzolt a kyr Hatalmasoknak (bár a történelem fintoraként a rendszer nem feltétlenül lineáris módon, időrendben haladva került kiépítésre).
Olyan titkok ezek, amelyek kapcsán több lényeges ponton csak következtetésekre hagyatkozhatunk, de a tények azt mutatják, hogy a kyrek oldalán már az ynevi partraszállásuk pillanatában feltűnhettek olyan erejű, Calowynról származó Hatalmasok, akiket később egy ynevi iskolának sem sikerült kinevelnie. Az is helytálló megállapítás lehet, hogy Yneven a kyrek szisztematikus kísérletezésbe kezdtek, mintha azt szerették volna elérni, hogy az új módszerek révén minél többen alkalmassá válhassanak a calyr szintű beavatásra.